MADDƏBƏMADDƏ

zərf [ ər. maddə və fars. …bə…] Maddə-maddə, bəndbəbənd; maddələr üzrə. Qərarı maddəbəmaddə müzakirə etmək.
MADDƏ₁
MADDİ

Digər lüğətlərdə