MADDİLƏŞMƏ

Maddiləşmək”dən f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MADDİLƏŞMƏ reallaşma — gerçəkləşmə
MADDİ
MADDİLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə