MADÓNNA

[ ital. ] Katoliklərdə: İsanın anası sayılan Məryəmə verilən ad, habelə onun heykəli və ya şəkli.
MADMAZEL
MADYAN

Digər lüğətlərdə