MAHARÁCA

is. [ sanskr. ] Hindistanda hökmdar titulu. Orta əsrlərdə iri feodallara, müstəqil knyazlıqların hakimlərinə, yeni və ən yeni dövrlərdə isə bəzi knyazlara verilmişdir.
MAHAL₁
MAHÁTMA

Digər lüğətlərdə