MAHAL₁

is. [ ər. məhəll] tar. Dövlət ərazisinin müəyyən idarəçilik sahəsi (inzibatisiyasi, təsərrüfat, hərbi və s.) üçün ayrılan hissəsi. Gəncə-Şirvan mahalı.
– Molla Pənah Vaqif dəxi … Qarabağa səfər edib və Cavanşir mahalında Tərtərbasarda bir müddət sakin olub. F.Köçərli.
Tanındı mahalda on beş yaşından; Bahadırın adı dillərdə gəzdi. B.Vahabzadə.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MAHAL I MAHAL (tar.) [Nəcəf:] Ağa, sən bir ağıllı adamsan ki, bu yekə mahalı sənə tapşırıblar (M.F.Axundzadə); MƏHAL (kl

Etimologiya

  • MAHAL1 ər. məhəll ər. mühal
MAHAL₂
MAHARÁCA

Digər lüğətlərdə