MAHLIC

is. [ ər. məhluc] Çiyidi təmizlənmiş, çiyidsiz pambıq.
Cərgə pambığından alaq vurulsun: Misir mahlıcından qalaq vurulsun. R.Rza.
Təpənin üzərində pambıq mahlıcını andıran duman dayanmışdı. Ə.Vəliyev.

MAHİYYƏT
MAHLICLAMA

Digər lüğətlərdə