MAKİNAÇI

is. Yazı maşınında yazan (qadın).
Sərvərov əmri qaraladı, özü aparıb makinaçıya verdi. Mir Cəlal.

MAKİNA
MAKİNAÇILIQ

Digər lüğətlərdə