MEDİUM

is. [ lat. ] Ruhlar aləmi ilə canlı insanlar arasında əlaqə yaradan şəxs.
MEDİTASİYA
MEDUZA

Digər lüğətlərdə