MEDUZA

[yunan əsatirində qanadlı əjdaha adından] zool. Bədəni həlməşik maddədən ibarət çoxayaqcıqlı dəniz heyvanı. Meduza açılmış və dəstəsilə suya batırılmış çətirə oxşayır.
Meduza üzdüyü zaman onun qabarıq tərəfi yuxarıya çevrilmiş olur. Zoologiya”.

MEDİUM
MEDYE

Digər lüğətlərdə