MİKRÓB

[ yun. mikros – kiçik və bios – həyat] Ancaq mikroskopla görünə bilən birhüceyrəli orqanizm; bakteriya.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MİKROB MİKROB [Feldşer:] İndi buraya mikrob düşsə, nəticəsi pis olar (H. Abbaszadə); BAKTERİYA
MİKRO...
MİKROBİOLÓGİYA

Digər lüğətlərdə