MİKROBİOLÓJİ

sif. [ yun. ] Mikrobiologiyaya aid. Mikrobioloji tədqiqat.
MİKROBİOLÓGİYA
MİKROBİOLÓQ

Digər lüğətlərdə