MİXƏK

is. [ fars. ] Həmin adlı ağacın qurumuş qönçələrindən hazırlanan ətirli, tünd dadlı quru toz şəklində ədviyyə. Xəmirə mixək qatmaq.
□ Mixək, mixək ağacı bot. – mərsin fəsiləsindən qönçələrindən mixək hazırlanan həmişəyaşıl ağac.

Etimologiya

  • MİXƏK Farscadır, sözün kökü mıx sözüdür, -ək kiçiltmə şəkilçisidir: mıx+ək (mixək) “balaca mıx” deməkdir. Rus dilində də belədir: гвоздь (mıx) və гвоздика (
MİXBƏR
MİXƏKGÜLÜ

Digər lüğətlərdə