MOİZƏ

is. [ ər. ]
1. bax vəz 1-ci mənada.
[Yaşlı kişi:] Şeyx Yəhyanın dalında namaz qılıb, sonra da moizəsini dinlədim. S.Hüseyn.

2. Nəsihət, öyüd.
[Yusif şahın həvaxahları] müfəttinlər ilə müqabil durub nəsihət və moizəyə şüru etdilər… M.F.Axundzadə.

// Eyni mənada istehza ilə.
[Məsmə:][ərim] bir axşam mənim üçün bir moizə başladı. S.Hüseyn.

□ Moizə etmək (oxumaq) isteh. – nəsihət vermək, öyüd vermək, uzun danışmaq.
Şeyda [Arazın] sözünü kəsdi: – Mən bura moizə etmək üçün gəlmədim. A.Şaiq.
[Vəli:] Ay Hüseyn, moizə oxuma, tez ol görək, Kəblə Cahangir küçədə gözləyir. S.Rəhman.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MOİZƏ 1. MOİZƏ Gecə-gündüz Təbrizin məscidlərində moizə oxuyanlar, din xadimləri... əsrin bu təkamülünə qarşı bircə dəlil irəli sürürdülər
MOXER
MÓKKO

Digər lüğətlərdə