MOXER

is. [ ing. ] Anqor keçisinin tükü və ondan toxunmuş material.
MOGİKAN
MOİZƏ

Digər lüğətlərdə