MOLLABAŞI₂

is. bot. Ortasında boruvari sarı, yanlarında isə yarpaqvari ağ gülləri olan mürəkkəbçiçəklilər sırasından bir sıra ot bitkilərinin adı.
MOLLA
MOLLABAŞI₁

Digər lüğətlərdə