MUĞAYAT

[ ər. müqəyyəd] : muğayat olmaq – qorumaq, gözü üstündə olmaq, zərər toxunmağa qoymamaq, göz olmaq. Uşaqdan muğayat ol. Özündən muğayat olmaq.
[Mirzə Fərəc:] Qafar, sən bunlardan muğayat ol. S.S.Axundov.
[Rizvan:] Qapı-bacanı möhkəm bağla, … heyvanlardan muğayat ol! S.Hüseyn.

Etimologiya

  • MUĞAYAT El arasında muğat kimi də işlədilir, ərəbcə əsli müqəyyəd sözündən ibarətdir. Qeyd (bağlama, nəzər salma) sözü ilə kökdaşdır
MUĞAMVARİ
MUXRU

Digər lüğətlərdə