MUSA

Moisey, yəhudi sözüdür, “sudan tapılan” deməkdir. Firon yuxu görür: Misirdə bir oğlan doğulacaq, sənin yerinə keçəcək. Firon doğulan oğlanları məhv edir. İmranın oğlu Musanı anası Nil çayına atır. Fironun arvadı Asya onu tutur və uşaq böyüdükdə Səfurə ilə evlənir və şah olur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MURSAQULU
MUSİQİ

Значение слова в других словарях