nəqliyyat vasitələrinin qatarı

Yol hərəkətində vahid tam şəklində iştirak edən bir-birinə qoşulmuş nəqliyyat vasitələri

nəqliyyat vasitələri
nəqliyyat vasitəsi