nadir

sif. rare ; unique ; exceptionnel, -le ; ~ əşya objet m rare ; ~ gözəllik beauté f exceptionnelle ; ~ bitkilər plantes f rares ; ~ əsər œuvre f unique ; ~ tapıntı rareté f

nadinclik
nadirlik

Digər lüğətlərdə