NADİR

NADİR1

ə. bax nadirə1 (1-ci və 2-ci mənalarda).

NADİR2

ə. bax nadirə2.

NADİM
NADİRAT

Digər lüğətlərdə