NADİR

sif. [ ər. ] Aztapılan, az təsadüf edilən, az ələ düşən. Nadir kitab. Nadir əlyazması. Nadir şey.
– Səxavət olmayan kəsdə şücaət feli nadirdir; Kərəmsiz kimsəni hər yerdə gördüm, bihünər gördüm. M.V.Vidadi.

□ Nadir hallarda – arabir, hərdənbir, təsadüfən, təkdənbir, çox seyrək, az.
Tərlan adətən nadir hallarda əsəbiləşirdi. M.Hüseyn.
“Baş üstə” sözünü nadir hallarda dilinə gətirən Rüstəm kişi bu dəfə ürəyindən keçsə də demədi… M.İbrahimov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • NADİR NADİR, UNİKAL
  • NADİR tək-tük — seyrək — az

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • NADİR NADİR – KÜTLƏVİ Nadir malların çoxunu müdir özünə yaxın olan mağazalar arasında bölüşdürürdü (C.Əmirov); Bakıda kütləvi malların sərgisinin açılışı ol
NADİNCLİK
NADİRÜLVÜCUD

Digər lüğətlərdə