OĞLAMAN

(Cənubi Azərbaycan)
bir bala doğmuş (keçi). – Oğlaman keçini qurd yedi
OĞLAQQIRAN
OĞLAN-QIZ