OAR

I
(Gədəbəy)
məğz, əsas. – Uzun danışma, sözüηün oarnı de!
II
(Gədəbəy)
uyğunluq, münasiblik. – Heş oarı varmı sən dediyiηin oyşə?
◊ Oarı olmax – layiq olmaq. – Elə iş tut kun, adına oarı olsun bir
OANIŞMAX
OAZIMAĞ

Digər lüğətlərdə