OAR

oar1

n 1. avar, kürək; to pull a good ~ yaxşı avar çəkmək; 2. avarçı, avar-çəkən; a good ~ yaxşı avarçəkən; 3. avarlı qayıq; pair / four of ~s iki / dörd avarlı qayıq;

◊ chained to the ~ ağır / üzücü işlə məşğul olan; to have an ~ in every man’s boat həmişə özgəsinin işinə qarışmaq

oar2

v avar çəkmək; to ~ one’s way avar çəkməklə üzmək; to ~ one’s arms or hands əllərindən və ya qollarından avar kimi istifadə etmək

OAKY
OARLOCK

Digər lüğətlərdə