OBSTRÚKSİYA

[ lat. obstructio – maneçilik] Səs-küy salmaq, məsələyə aid olmayan uzun-uzadı çıxışlar etmək və b. yollarla iclası, yığıncağı uzatmaq və ya pozmaq (əsasən parlament mübarizəsi) üsulu.
OBSTRUKSİONİ́ZM
OBYÉKT

Digər lüğətlərdə