OBSTRUKSİONİ́ZM

[ lat. ] Obstruksiyalar yolu ilə siyasi mübarizə üsulu.
OBSTRUKSİONİ́ST
OBSTRÚKSİYA

Digər lüğətlərdə