ORDEN₂

[ lat. ] Katolik kilsəsinin müəyyən məramnaməsi olan rahib və ya rıtsar-rahib icması; təriqət. Dominikan ordeni.
// Bəzi gizli birliklərin, cəmiyyətlərin adı. Mason ordeni.

Etimologiya

  • ORDEN Alman sözüdür, qədim mənası “sink təbəqə” demək olub. İndi “fərqlənmə, təltif nişanı” mənasında işlədilir
ORD
ORDEN₁

Digər lüğətlərdə