ORDUBAŞI

is. köhn. Orduya komandanlıq edən şəxs; sərkərdə.
ORDU
ORDUGAH

Digər lüğətlərdə