OSETİN

Şimali Osetiyanın və Cənubi Osetiyanın əsas əhalisini təşkil edən xalq.
ORUCLUQ
OSETİNCƏ

Digər lüğətlərdə