OTURACAQ

is.
1. Oturulan yer, üstündə oturmaq üçün şey, üstündə oturula biləcək hər şey. Maşının oturacağı.
– Divara söykənmiş oturacaqlarda oturduq. S.Rəhimov.
Əlabbas tütün qutusunu oturacağa qoyub traktorun altına keçdi. H.Seyidbəyli.

// Stul, kürsü və s.-nin oturulan yeri.
Oturacağı toxunma kürsünün üstündə əyləşmiş Murad oğluna baxıb gülümsündü. Ə.Vəliyev.

2. Bir tikilinin özülünü təşkil edən, yerdə duran alt hissəsi; özül, əsas, altlıq. Binanın oturacağı. Heykəlin oturacağı. Stulun oturacağı.
3. riyaz. Həndəsi fiqurun yerə dirənən aşağı hissəsi. Konusun oturacağı.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • OTURACAQ özül — əsas — bünövrə
OTUXMAQ
OTURACAQLI

Digər lüğətlərdə