OXŞAMAQ₁

f. Bənzəmək. Anasına oxşamaq. Bir-birinə oxşamaq.
[Sona:] Baxıram, siz çox yaxşı adama oxşayırsınız. H.Nəzərli.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • OXŞAMAQ I OXŞAMAQ Redaksiya rəssamı fotoşəkli çox qaşıyıb düzəliş etdiyi üçün silah özünə az oxşayırdı (H.Abbaszadə); BƏNZƏMƏK Bu səs, çağırışdan artıq əks-sə
  • OXŞAMAQ bənzəmək — eyniləşmək
  • OXŞAMAQ ağlamaq
  • OXŞAMAQ əzizləmək — sığallamaq — nazlamaq

Omonimlər

  • OXŞAMAQ OXŞAMAQ I f. Bənzəmək. Su gəlir lülə-lülə; Dost gəlir gülə-gülə; Dostumun göyçək üzü; Oxşayır qızılgülə (Ə
OXŞAMAQ₂
OXŞANMA

Digər lüğətlərdə