PÜRMƏNA

sif. [ fars. pür və ər. məna] klas. Mənalı, çox mənalı, məna ilə dolu; dərin.
[Cənnətəli:] Təbim mövzundur, yazılarım da pürməna. Çəmənzəminli.
Yolda [Səməd] Əhmədi haradan tanıdığını sordu və Məşədi Məmməd pürməna təbəssümlə söylədi. B.Talıblı.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • PÜRMƏNA pürməna bax mənalı
PÜRMƏLAL
PÜRRƏNG

Digər lüğətlərdə