PÜSKÜRTMƏ

Püskürtmək”dən f.is.
PÜSKÜRMƏK
PÜSKÜRTMƏK

Digər lüğətlərdə