PIŞDIX

I
(Zəngilan)
körpə buzov. – Pışdıx bızavın illaf <lap> balacasına de:llər
II
(Cəbrayıl)
bişmiş dələmə. – Dələməni qoyub ojağa pişirillər, olur pışdıx
PISPISA
PIŞDIRIM