PITRAQ


1. is. bot. Kolluq və zibilliklərdə bitən ikiillik, yumru şəkildə olan üstü tikanlarla örtülü, dəydiyi şeyə yapışıb qopmayan ot-bitki. Adi pıtraq. Pıtrağın bütün növləri alaq bitkisidir.
2. zərf Çox sıx. Pıtraq meyvə gətirmək.
– …Çəpərlərin diblərində balaca mavi çiçəklər pıtraq kimi qalxmışdı. İ.Şıxlı.

PISPISA
PİANİ́NO

Digər lüğətlərdə