PƏNCƏ

əlin içi və barmaqlar, ayağın dabandan başqa alt hissəsi; qüvvət, güc, zor, məngənə.
PƏNCALI
PƏNCƏLİ

Digər lüğətlərdə