PALƏNƏ

(Bakı)
avarçəkənlərin oturması üçün qayığın içində eninə bərkidilmiş taxta. – Diyəsən, palanə yerinnən çıxıb, uni yaxçi-yaxçi vur ki, mö:kəm olsun
PALDIM
PALIMPAS