PALANKƏŞ

(Qax, Zaqatala)
bax palankaş . – Palankəşi gəti, aşı süzüm (Qax); – Bazardan palankəş aldım (Zaqatala)
PALANKEŞ
PALANNAMAX