PALTARKESDİ

(Bakı)
ərə gedəcək qız üçün toy paltarı tikilmək münasibətilə keçirilən mərasim, yığıncaq
PALTA
PALTARKƏSDİ