PAPI

nadir adlardandır və İranda yaşayan bir türk tayfasının adındandır (Cəbrayıl rayonunda kənd).
PANƏLİ
PARİS