PAXILLIQ

is. Başqasının rifahına, üstünlüyünə, müvəffəqiyyətinə, xoşbəxtliyinə, qabağa getməsinə dözməmə, bundan dilxor olma, acıqlanma; gözügötürməzlik, dargözlük.
[Hacı Fərəc:] …Hər nə danışırlar qoy danışsınlar, … hamısı paxıllıqdır. N.Vəzirov.
Üzümə dost kimi bəzən gülürsən; Dalda paxıllıqdan yanıb ölürsən. S.Vurğun.

□ Paxıllıq etmək – dargözlük etmək, gözügötürməzlik etmək.
Mahmuda xarici görünüşünə görə paxıllıq edənlər də olurdu. S.Vəliyev.

Paxıllığı tutmaq – bax paxıllıq etmək.
Səfa elə baxır, elə bil ölümə məhkum olunmuş Hüsnübəyimə paxıllığı tutur, qibtə eləyir… İ.Məlikzadə.

Paxıllığını çəkmək – bax paxıllıq etmək.
[Dəmir:] Sizin Qarabağ bəyləri həmişə bir-birinin paxıllığını çəkirlər… Ə.Vəliyev.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • PAXILLIQ PAXILLIQ Şair paxıllıqdan boğulan yaltaqları və padşahı süzüb başını buladı (M.İbrahimov); BÜXL (köhn
  • PAXILLIQ həsəd — qibtə
  • PAXILLIQ dargözlük
PAXIL
PAXIR

Digər lüğətlərdə