PLAFÓN

is. [ fr. ] Tavana və ya divara bərkidilmiş elektrik lampaları örtüsü.
PİYSİZLİK
PLAGİAT

Digər lüğətlərdə