PLAGİATOR

[ lat. ] Plagiatla məşğul olan adam.
PLAGİAT
PLAGİATORLUQ

Digər lüğətlərdə