PLAGİATORLUQ

is. Plagiatla məşğul olma (bax plagiat).
PLAGİATOR
PLAKAT

Digər lüğətlərdə