PLANERODROM

[ fr. planeur və yun. dromos] Planerlərin durması və qalxması üçün meydança.
PLANERİ́ZM
PLANÉT

Digər lüğətlərdə