PLEBÉY

[ lat. ] tar. Qədim Romada: şəxsən azad, lakin əvvəllər heç bir siyasi hüquqa malik olmayan aşağı təbəqələrə mənsub adam.
PLÁZMA
PLEBİSSİT

Digər lüğətlərdə