POÇTALYÓN

[ ital. postiglione] Poçtla gələn məktubları, dövri mətbuatı və s.-ni adresatlara paylayan rabitə işçisi; məktubpaylayan.
Günortaüstü poçtalyon Bahadıra təcili bir məktub gətirdi. S.Rəhman.
Poçtalyon Leylaya bir məktub verdi. B.Bayramov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • POÇTALYON POÇTALYON Qoca poçtalyondan qəzet və jurnalları alaraq ildırım sürəti ilə yuxarı dırmaşıb sahiblərinə çatdırmaq onlara ləzzət verirdi (M
POÇTA
POÇTALYONLUQ

Digər lüğətlərdə