POÇTXANA

[ ital. poczta və fars. …xanə] Poçt idarəsinin yerləşdiyi bina; poçt.
POÇTÇU
PODÁQRA

Digər lüğətlərdə