PODRATÇI

is. Podrat üzrə işləyən adam və ya təşkilat.
Podratçı Şeyda qarovulçunun üstünə bağırıb deyirdi. A.Şaiq.
Kəndlilər daha ağır, daha dözülməz şərtlərlə adada neft anbarları qazan podratçıları işləməyə məcbur olurdular. Ə.Məmmədxanlı.

// Sif. mənasında. Podratçı tikinti idarələri.
PODRAT
PODRATÇILIQ

Digər lüğətlərdə