POLİQRAFİ́K

sif. [ yun. ] Poliqrafiya ilə əlaqədar olan, poliqrafiyaya aid olan. Poliqrafik işlər. Kitabın poliqrafik keyfiyyəti.
POLİQRAFÇI
POLİQRAFİ́YA

Digər lüğətlərdə